NCAGE
1128Q

You are here

  UVOD

   

  V em.tronicu smo razvili napravo za justiranje dušilk na avtomatski liniji za sestavo dušilk. Potrebno je bilo razviti, sprojektirati in narediti manipulatorje za avtomatsko jemanja dušilk iz stroja za zatiskanje pokrova in doziranja justirne naprave, napravo za avtomatsko justiranje impedance dušilke, manipulatorje za vračanje dušilk na tekoči trak ter izmet tistih dušilk, ki jim ni možno nastaviti impedance v tolerančnem območju 1%.

  V članku so prikazani problemi in rešitve pri justiranju impedance dušilke. Za izvedbo tega je bilo potrebno analizirati vplive posameznih parametrov na impedanco, zagotoviti zanesljivo in dovolj natančno meritev impedance po standardizirani metodi, izvesti sintezo regulacije nastavljanja impedance, zagotoviti vpliv na vhodne parametre, če bodo ti preveč odstopali ter izvesti monitoring meritev, shranjevanje rezultatov, vpisovanje parametrov in statistično obdelavo rezultatov.

   

  OPIS SISTEMA ZA JUSTIRANJE DUŠILK

   

  Na avtomatski liniji za sestavljanje dušilk pri izvzemanju, doziranju in izmetu so bistveni problemi, ki jih je bilo potrebno rešiti:

   

  • sinhronizacija s celotno proizvodno linijo,
  • optimalno rešena kinematika gibov,
  • optimalna izbira pogonov za posamezne gibe,
  • optimalna izbira senzorjev in krmilnega sistema.

  Po izvedbi zatiskanja pokrova na liniji se dušilke sinhronizirano dozirajo na justirno mesto.

  Pri justiranju impedance dušilke smo analizirali vplive posameznih parametrov na impedanco dušilke na katero najbolj vplivajo naslednji parametri:

   

  • debelina in dolžina žice v navitju; debelina se spreminja zaradi različne sile napenjanja pri navijanju, zaradi odstopanj pri tovarniški izdelavi, na dolžino žice vpliva točnost izdelave tuljavnika (odstopanje dolžine, različna elastičnost in s tem skrčenja pri navijanju) ter število ovojev, kvaliteta pločevine in kvaliteta izsekovanja T in U jeder,
  • število T in U lamel v dušilki, ki je odvisno od dolžin in elastičnosti tuljavnika, od faktorja polnjenja lamel (ta je odvisen predvsem od kvalitete izseka) itd.,
  • debelina zračne reže med T in U jedri,
  • debeline zračne reže med pokrovom in jedri.

  Sestavni deli naprave za justiranje so:

   

  • Izmenični generator
  • Osebni računalnik
   • GPIB kartica
   • Digitalna kartica
  • D/A pretvornik
  • IP pretvornik

  Meritev impedance se mora izvajati pri nazivni napetosti tuljave. V ta namen je bilo potrebno razviti stabiliziran izmenični napetostni generator s frekvenco 50 Hz, nastavljivo izhodno napetostjo med 50 in 250 V in točnostjo 0,1% od nastavljene vrednosti. Da se izognemo velikim induciranim napetostim pri vklopu in izklopu napetosti na dušilko, mora biti vklop izveden pri prehodu napetosti skozi nič in izklop pri prehodu toka skozi nič. Z enako točnostjo moramo meriti tok na dušilki, kjer je nazivni tok med 100 mA in 1200 mA. Glede na zahtevo pri merjenju toka smo lahko dosegli maksimalno hitrost vzorčenja 10 krat na sekundo.

  Za izvedbo regulacije impedance je uporabljen naslednji adaptiven sistem; osebni računalnik preko GPIB vmesnika nastavlja napetost na generatorju, bere efektivni tok in napetost, preko digitalnih vhodov in izhodov digitalne kartice PCI-6503 komunicira s krmiljem, ki vodi linijo ter skrbi za posluževanje justirne naprave. Preko proporcionalnega pnevmatskega ventila in analognega izhoda D/A pretvornika se dozira jakost udarca za zmanjševanje zračne reže med T in U jedri. Istočasno se krmili samo udarjanje in čas med aktivnostjo in pasivnostjo udarca. Voltmeter in ampermeter sta integrirana v napetostni generator.

   

  UPORABNIŠKI VMESNIK

   

  Program za justiranje dušilk je napisan z orodjem za programiranje uporabniških vmesnikov Labview, ki teče v operacijskem sistemu Windows. Program omogoča vnos podatkov o dušilkah, pregled dušilk, justiranje nove serije dušilk, justiranje obstoječe serije dušilk in pregled meritev.

  Izvedena sta bila dva algoritma justiranja dušilke. Prvi algoritem je vseboval zgodovino desetih nazadnje justiranih dušilk in je na podlagi teh rezultatov in vpliva predhodnega udarca nastavljal jakost naslednjega udarca. Drugi ugodnejši algoritem pa je možen zaradi hitre komunikacije z generatorjem preko GPIB vodila, ki omogoča branje deset krat v sekundi. Po vsakem udarcu se prebere tok in na podlagi izmerjenega toka in določenega kriterija se izračuna jakost novega udarca. Zaradi različnih tipov dušilk in s tem tudi različnih občutljivosti na udarec se lahko s pomočjo nastavitev zmanjša jakost udarcev pri približevanju tolerančnemu območju.

  Po končanem justiranju dušilke se podatki dušilke shranijo na trdi disk, vodi se statistika in na zaslonu se izpiše zgodovina za 16 nazadnje justiranih dušilk (tok pred in po justiranju). Čas justiranja dušike je odvisen od kvalitete izdelave dušilke; predvsem od oddaljenosti toka od tolerančnega območja in je v povprečju krajši od štirih sekund. Število udarcev se lahko nastavi glede na dolžino oziroma tip dušilke in se tem se nastavlja tudi maksimalen čas justiranja dušilke. Če toka dušilke ni mogoče nastaviti znotraj tolerančnega območja 1% sledi izmet, dobro justirane dušilke pa po tekočem traku nadaljujejo svojo pot na impregnacijo.

   

  ZAKLJUČEK

   

  Naprava za justiranje dušilk je sestavni del linije za sestavo dušilk in je v obratovanju že 6 mesecev. Povprečna proizvodnja dušilk na izmeno znaša 4000 kosov. Na podlagi izmerjenih vrednosti operaterji sledijo s spremembami vhodnih parametrov pri sestavi dušilke tako, da zagotavljajo čim bolj konstantno kvaliteto dušilk na izhodu.
  Linije za sestavo dušilk
   
  Naprave za justiranje
   
  Zaslon justiranja