NCAGE
1128Q

You are here

  AVTOMATIZIRANA LINIJA ZA PROIZVODNJO IN KONTROLO DUŠILK
   
  Za tovarno ELEKTROKOVINA - Predstikalne naprave d.o.o. smo razvili in izdelali avtomatizirano linijo za proizvodnjo in kontrolo dušilk.

  Linija je izdelana iz standardnih aluminijastih profilov, transportnega traku s plastičnimi gnezdi, manipulatorjev, merilnih instrumentov, mikroračunalniškega vezja in PC računalniške konfiguracije.

  Z montažno linijo je možno sestavljati družino novo razvitih dušilk in vse ostale tipe, ki so še vedno v proizvodnji. Linija zogotavlja zanesljivo delovanje in čas cikla do 3,5 sekunde, kar pomeni dokončevanje do 7000 dušilk v eni izmeni. V liniji sta dve ročni delovni mesti (nastavitev sponke, pakiranje dušilke) ter pet avtomatskih delovnih mest. (pritrjevanje sponk, uvijanje vijakov, merjenje el. veličin in kontrola, ločevanje slabih dušilk ter tiskanje podatkov na emente).

  Sistem končne kontrole opravi z zahtevano natančnostjo meritve prehodne upornosti, kontrolira stik med ovoji, kontrolira izolacijsko trdnost in meri nazivni tok. Vse naštete veličine so pripeljane po ustrezni industrijski komunikaciji do procesorja, ki vodi in nadzira celoten proces.

  Vizualizacija in statistično spremljanje proizvodnje s protokoliranjem je izvedeno na priključenem PC računalniku. Uporabljena programska oprema zagotavlja zajemanje podatkov v realnem času, sprotno obdelavo podatkov, prikaz stanj na zaslon, izpis protokolov in arhiviranje izmerjenih veličin.

  Linija za proizvodnjo in kontrolo dušilk