NCAGE
1128Q

You are here

  JUSTIRNI AVTOMAT
   
  Justirni avtomat je naprava, ki omogoča avtomatsko meritev in justiranje relejskih sklopov ter s tem bistveno izboljša kvaliteta izdelka, zmanjša obremenitev delavcev in poveča hitrost končne kontrole izdelkov.

  Proces justiranja poteka popolnoma avtomatsko. Za obdelavo posameznega releja potrebuje naprava od 8 do 12 sekund. Rezultati meritev so vidni na preglednem zaslonu uporabniškega programskega vmesnika.

  Sestava naprave omogoča justiranje relejev dimenzij ( 10x14 mm ), s preklopno kotvo, ki pritiska na kontakte s silo med 7 in 9 cN. Posamezni podsklopi z množico inovativnih rešitev zelo natančno in hitro izmerijo silo pritiska kotve na delovni in mirni kontakt ter izvedejo upogibanje vzmeti kotve (postopek justiranja). Posebnost naprave je razvoj mehanskih merilnikov sile v razredu cN z ustrezno natančnostjo.

  Upravljanje koračnih motorjev, U/I generatorjev, varovalnih elementov, končnih stikal in signalizacije je izvedeno z dvojnim mikroračunalniškim sistemom.

  Komunikacija z uporabnikom poteka s pomočjo osebnega računalnika v prijaznem grafičnem programskem okolju.

  Naprava je bila razvita in izdelana za tovarno relejev ISKRA Releji Makole.

  Justirnik