NCAGE
1128Q

You are here

  NSN 6665-420000599

   

  KOMPLET OPREME ZA OPAZOVALCE NUKLEARNE, RADIOLOŠKE, KEMIČNE IN BIOLOŠKE OBRAMBE OPAZ – 091

   

  Komplet opreme za opazovalce NRKB obrambe je namenjen spremljanju in varovanju pomembnih objektov ali zaščiti skupine ljudi na določenem terenu pred morebitnim napadom z NRKB orožjem.

  Komplet opreme za opazovalce NRKB obrambe je sestavljen iz dveh zabojev. V zaboju 1 je napajalni del sistema, v katerem je baterija, ki omogoča avtonomno delovanje sistema.

  V zaboju 2 so merilni instrumenti, namenjeni detekciji kemijskih in bioloških agensov ter radiološki detekciji.

  Nameščena je meteorološka postaja, ki prikazuje vremenske podatke: hitrost vetra, smer vetra, vlažnost zraka, temperaturo zraka in zračni pritisk.

  V meteorološki postaji je vgrajen kompas, ki meri smer vetra glede na sever.

  Prav tako je v meteorološki postaji vgrajena GPS enota, ki določa položaj, torej zemljepisno dolžino in širino postavljenega kompleta.

  S pomočjo računalnika in ustrezne programske opreme spremljamo delovanje merilnih aparatur, podatke in ob detekciji kemijskih in/ali bioloških in/ali radioloških agensov vizualni alarm. Omogočeno je komuniciranje preko radijske postaje ali drugih komunikacijskih sistemov.

  Komplet opreme za NRKB opazovalce

   

  Komplet opreme za NRKB opazovalce