NCAGE
1128Q

You are here

   
  NSN 6665-420000944

   

  za jedrsko, radiološko, biološko in kemično detekcijo

   

  Sistem za detekcijo jedrskih, radioloških, bioloških in kemijskih agensov je integracija različnih instrumentov in naprav vgrajenih v ustrezno vozilo. S takšno opremo je možno hitro in uspešno zaznati prisotnost bojnih ali industrijskih strupov, posredovati izmerjene podatke preko radijskih postaj na določeno zbirno mesto, jemanje vzorcev onesnaženega okolja in označevanje kontaminiranih površin. V našem primeru je sistem vgrajen v oklepno vozilo.

  V lahko izvidniško vozilo so vgrajeni instrumenti za JRKB detekcijo, sistem za vzorčenje, sistem za označevanje kontaminiranega področja, radijske postaje in oborožitvena postaja. Nadtlačni filtrirni sistem ščiti posadko (poveljnik, operater, voznik) pred JRKB bojnimi in industrijskimi strupi. Lahko izvidniško vozilo je amfibijsko.

  Proizvajalci merilne opreme so izbrani glede na dolgoletno tradicijo in kvaliteto. Merilna oprema omogoča merjenje gama sevanja znotraj in izven vozila, merjenje prisotnosti bioloških agensov, merjenje prisotnosti kemičnih agensov znotraj in izven vozila, detektiranje kemičnega oblaka na razdalji do 5km. Meteorološka postaja je uporabljena za meritve hitrosti in smeri vetra, relativne vlažnosti, temperature zraka in atmosferskega tlaka. Za nadzor kvalitete zraka v vozilu merimo vsebnost O2 in CO2 v zraku.

  Računalniški sistem z uporabniško prijaznim programskim vmesnikom omogoča krmiljenje instrumentov, prikaz podatkov, vizualizacijo alarmov ter sestavo in pošiljanje JRKB in ROTA sporočil v obliki ATP45 standarda. Za prenos govora in podatkov sta vgrajeni radio postaji (HF in VHF).

  Sistema za vzorčenje in označevanje sta avtomatizirana. Sistem upravlja operater iz vozila, zajeti vzorci so shranjeni v hermetično zaprte vsebnike, ki so primerni za transport v laboratorij. Sistem za označevanje omogoča spuščanje zastavic za označevanje kontaminiranosti na različnih konfiguracijah terena. Zastavice treh tipov (BIO, CHEM, ATOM) so shranjene v treh bobnih, kar omogoča označevanje terena glede na vrsto kontaminacije.

  Celoten sistem je zgrajen modularno tako, da so možne spremembe in prilagoditve najrazličnejšim željam in zahtevam naročnika.

  LAHKO IZVIDNIŠKO VOZILO

   

  LAHKO IZVIDNIŠKO VOZILO

   

  RAPID

   

  LAHKO IZVIDNIŠKO VOZILO V VODI