NCAGE
1128Q

You are here

  Za potrebe lesne industrije smo razvili in izdelali sodobno proizvodno linijo. Linija je namenjena tovarni INNTAL v Petrovčah, ki izdeluje lesene montažne hiše.

  Montažna linija za izdelavo sten in elementov je sodobna kombinacija tehnologije, mehanske konstrukcije in mikroračunalniškega vodenja z nadzorom.

  Sestavljena je iz petih miz dimenzij 10x3 m. Mize opravljajo funkcijo sestave z elementi pravokotnosti, stiskanja, obračanja, premika elementov in transporta.

  Celotna montažna linija je vodena in nadzirana z mikroračunalniškim krmilnikom. Asinhroni elektromotorni pogoni so upravljani preko frekvenčnih pretvornikov. Informacije o končnih legah in pomikih elementov so zagotovljene z brezkontaktnimi stikali, kar je potrebno za varnost celotnega sistema. Mehansko konstrukcijo in delovni postopek je možno prilagoditi različnim tipom proizvodnje in upoštevati prostorske možnosti proizvodnih hal.

  Specifika delovnega postopka je zahtevala razvoj nestandardnih mehanskih sklopov povezanih v merilne in regulacijske sisteme za stiskanje in obračanje montažnih elementov. Linija je pripravljena za vključevanje v CAD-CAM sistem proizvodnje.

  Shema linije za izdelavo sten montažnih hiš

   

  Miza za izdelavo sten montažnih hiš