NCAGE
1128Q

You are here

  NSN 9905-420000603

   

  ZASTAVICE NSN 9905-420000663

   

  Naprava za označevanje OZ-01 je sestavljena iz treh rotirajočih zalogovnikov. Vsak ima lahko zalogo 20 zastavic. Operater s pritiskom na tipko izbere tip zastavice s katero bo označil območje, ter starta označevanje. To se izvede avtomatsko, izvedeno operacijo naprava signalizira. Čas izmeta ene zastavice je manjši od 1 minute. Za opazovanje terena in postavitve zastavice lahko operater uporablja kamero. Za pogon se uporablja napetost 24V DC.
   
  Naprava za označevanje
   
  Podmeni sistema za označevanje