NCAGE
1128Q

You are here

  V družbi imamo zaposlene strokovno usposobljene ljudi z ustreznimi izkušnjami. Delamo na področju razvoja, strojnega in elektro projektiranja, avtomatizacije proizvodnih procesov in mehatronike. Smo registrirani kot raziskovalna enota in projektivna organizacija. Skrbimo za dobro kadrovsko zasedbo in kvaliteto dela. Potrebujejo nas podjetja, ki avtomatizirajo proizvodnjo, uvajajo znak kakovosti, skratka, gredo naprej!

  AVTOMATIZACIJA

  Avtomatizacijo in nadzor procesov izvajamo s sodobnimi mikroračunalniškimi sistemi (SIEMENS, AEG, PHOENIX, lastni razvoj). Izbor konfiguracije računalnikov je odvisen od specifike tehnološkega procesa in zahtev naročnika. Sistem avtomatizacije sestavimo iz merilnih verig, kontrolnih elementov, regulacijskih krogov, mikroračunalniškega vodenja in nadzora ter prikaza realnega stanja procesa. Množica zajetih podatkov s sodobnimi vizualizacijskimi programi omogoča vodenje, spremljanje, naknadno analizo in zgodovino procesa na osebnem računalniku v uporabniško prijaznem okolju. Za celoten sistem izdelamo projekt, materialno in programsko opremo ter izvedemo montažo s testnim zagonom. Zagotavljamo servis in spremembe, ki jih narekujejo nove tehnologije.

  MEHATRONIKA

  Z dejavnostjo mehatronike posegamo na področje merilnih, justirnih in kontrolnih sistemov ter robotizacije proizvodnje. Naprave so kombinacija mehanskega in elektro - računalniškega dela. Mehanika z vgrajenimi merilnimi senzorji je prilagojena specifičnosti procesa, ki ga naprava obdeluje. Mehanski elementi so natančno izdelani in skrbno izbrani, tako da zagotavljajo dolgotrajno delovanje naprave. Mikroračunalniški sistem vodi in nadzira proces ter skrbi za nemoten pretok informacij do sistema za vizualizacijo. Prikaz stanja je običajno na zaslonu računalnika, ki omogoča še statistične obdelave in celostno spremljanje proizvodnje.

  SIMULATORJI

  Za slovensko vojsko smo razvili sobne sisteme vadbe streljanja s tanki in minometi ter zunanji vadbeni sistem za vadbo zračne obrambe. Sobna vadbišča imajo veliko prednost, predvsem z ekonomskega in naravovarstvenega vidika. Sistemi simulirajo naravne razmere ter s tem prispevajo k dobri in hitri usposobljenosti kadrov.

  ELEKTRO PROJEKTIRANJE

  Projektiramo elektronske in energetske sklope ter celotne sisteme avtomatiziranih procesov in kontrolnih naprav. Projektanti s strokovnimi izpiti in inovativnim delom upoštevajo v projektih novosti v zakonodaji in novosti na tehnološkem področju.

  STROJNO PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING

  Strojne elemente in naprave projektiramo po zahtevah naročnika v skladu z vsemi standardi, sodobnimi tehnologijami in veliki meri inovativnosti. Projektirane elemente s pomočjo preizkušenih podizvajalcev tudi izdelamo.

  RAZVOJ IN RAZISKAVE

  Kreiranje in izvedba naročenih projektov zahteva mnogo poglobljenega razvojno raziskovalnega dela, ki nas uvršča med aktivne raziskovalne enote pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo Republike Slovenije. Realiziranih imamo že nekaj odmevnih projektov, ki so bili predstavljeni na raznih posvetovanjih in v industriji.