NCAGE
1128Q

You are here

  PROGRAM ZA OBDELAVO KEMIJSKIH PODATKOV CHEMNET
   
  Program za obdelavo kemijskih podatkov CHEMNET je napisan v grafičnem programskem jeziku LabView s pomočjo nekaterih dodatnih knjižnic. Teče v večopravilnem operacijskem sistemu Windows NT na več osebnih računalnikih, povezanih v lokalno omrežje.

  Namenjen je kemijskim laboratorijem, saj omogoča kontinuirni sprejem podatkov iz drugih računalniških ali merilnih sistemov po RS 232 komunikaciji in vnos ročno izmerjenih podatkov v obliki kemijskih dnevnikov.

  Aplikativno programsko opremo sestavlja več opravil, ki hkrati tečejo in med sabo komunicirajo preko skladišč podatkov in globalnih spremenljivk. Posamezna opravila si delijo naloge pri komunikaciji, obdelavi podatkov, spremljanju in vzdrževanju sistema.

  Delo, ki ga opravlja uporabnik na določeni postaji je odvisno od statusa postaje in prioritete uporabnika. Oboje lahko sami nastavljamo. Osnovna opravila so naslednja:

      - izrisi sistemskih ekranov,
      - izrisi "on line" linijskih diagramov,
      - izrisi diagramov,
      - izdelava tabelarnih pregledov,
      - vnos ročnih podatkov v obliki kemijskih dnevnikov,
      - verificiranje podatkov v obliki dnevnikov,
      - izdelava zapiskov,
      - nastavitve statusov senzorjev,
      - nastavitve alarmnih nivojev,
      - izdelava poročil in izračunov,
      - določanje in spreminjanje vstopnih gesel in pravic.

  Dela s programom se lahko hitro naučimo; vsa opravila izbiramo s pomočjo menujev in določenih vpisov.

  Prikaz uporabnikov Chemneta

   

  Glavni menu programa Chemnet