NCAGE
1128Q

You are here

  Podjetje PROSAN d.o.o. iz Ruš proizvaja plastične sanitarne kotličke, dotočne ventile ter različne brizgane plastične dele. Z izgradnjo avtomatizirane linije podjetje uvaja nov izdelek - podometni splakovalnik.

  V družbi EM.TRONIC d.o.o. smo razvili in izdelali več avtomatiziranih delovnih enot linije s katerimi izpolnjujemo zahteve po določeni kakovosti izdelkov.

  SKLADIŠČENJE V PROCESU PROIZVODNJE

  Po brizganju podometnega kotlička iz polietilenske snovi je potrebno vmesno skladiščenje s ciljem ohlajanja in dimenzijske stabilizacije izdelka. Z vmesnim skladiščenjem je rešen tudi problem različnih pretočnih kapacitet posameznih operacij v proizvodnem procesu splakovalnika.

  Vmesno skladišče je avtomatiziran skladiščni sistem z 240 ležišči, ki ob minimalni tlorisni porabi delovne površine zagotavljaja kapaciteto dnevne proizvodnje. Konfiguracija skladišča omogoča vstavljanje in izvzemanje kotličkov na optimalni delovni površini ter avtomatski vmesni transport. Skladišče je sestavljeno iz 6 vertikalno postavljenih palet s po 40 ležišči, ki se premikajo ciklično po vertikalni krivulji.

  NAPRAVA ZA PREIZKUS TESNOSTI IN MEHANSKO OBDELAVO PODOMETNEGA KOTLIČKA

  Naprava za preizkus tesnosti in mehansko obdelavo podometnega kotlička je avtomatiziran tehnološki sistem, ki omogoča 100 % kontrolo izdelkov na tesnost ter optimalno in ponovljivo kvaliteto mehanske obdelave.

  Sistem je sestavljen iz dveh ležišč. Na prvem poteka test tesnosti kotlička, ki omogoča odkrivanje luknje ali poroznosti v steni večje od skupne velikosti premera 0,15 mm.

  Na drugem ležišču poteka avtomatski proces vrtanja in reskanja. Tehnološki obdelovalni center omogoča avtomatsko vpenjanje izdelka ter 5 istočasnih obdelovalnih operacij. Čas cikla je 2 minuti.

      · rezkanje odprtine po geometrijski krivulji in vrtanje dveh lukenj z istim orodjem
      · rezkanje zunanjega utora
      · vrtanje lukenj premera 7 mm in 40 mm pod pravim kotom

  Naprava je izdelana ob upoštevanju varnostnih, tehnoloških in ergonomskih standardov in predpisov. Celoten proces je voden in nadziran z mikroračunalniškim vezjem.

  NAPRAVA ZA UPOGIB IN MONTAŽO NOSILNE PLOČEVINE

  Naprava izvaja avtomatski tehnološki operaciji upogiba in montaže nosilne pločevine na podometni kotliček. Posamezne elemente je potrebno pred upogibom in med montažo vzstaviti ročno. Po končani montaži manipulator odpelje sestavljen kotliček do pakirne linije, kjer se izvede pakiranje v pripravljene kartone.

  Naprava je izdelana in lahke Al konstrukcije z vstavnim ležiščem in potrebnimi vodili. Premiki so izvedeni s pnevmatiko in elektromotornim pogonom. Celoten sistem je računalniško voden in nadziran ter sinhroniziran z ostalimi napravami v proizvodsnem procesu.

  Naprava je razvita in izdelana tako, da jo bo z ustrezno nadgradnjo možno vklopiti v povsem avtomatiziran proces proizvodnje. Pri razvoju so bili upoštevani varnostni, tehnološki ter ergonomski standardi in predpisi.

  Naprava za mehansko obdelavo kotlička

   

  Naprava za upogib pločevine

   

  Skladiščni sistem