NCAGE
1128Q

You are here

  Čistilnica je namenjena čiščenju dimnih plinov, ki nastanejo ob sežigu posebnih odpadkov v vseh agregatnih stanjih. Posebej primerna je za sežiganje odpadkov, ki nastanejo v farmacevtski in fitofarmacevtski industriji, za sežig odpadnih topil, močno kontaminiranih odpadnih vod, pri proizvodnji barv in lakov; skratka za sežig organskih kemikalij. Sežiganje je kontinuirano za tekoče snovi in semikontinuirano za trde. Dve ločeni sežigalni napravi se polnita izmenoma, zato ni vmesnega mrtvega časa za čiščenje in ponovno polnjenje.

  Uporabljen je princip dvostopenjskega mokrega pranja dimnih plinov in nevtralizacija z blagim natrijevim lugom. Ves postopek je voden in nadzorovan s pomočjo štiriindvajsetih krmilnikov in osebnega računalnika. Ta kombinacija zagotavlja popolen pregled nad procesom, njegovo vodenje in spremljanje. Monitoring dimnih plinov lahko prilagodimo lokalni, oziroma interni zakonodaji.

  Količine sežganih odpadnih snovi so odvisne od izgorevanja posamezne snovi. Orientacijske vrednosti so do 10 t odpadnih topil in do 5 t trdih odpadkov dnevno. Količina dimnega plina, ki nastane ob sežigu odpadnih snovi lahko zelo niha, zato je odločilen podatek za količino dimnega plina, ki ga lahko opere čistilna naprava in znaša 10.000 - 15.000 Nm3/h.

  Sežigalnica takšnega tipa že šest let uspešno deluje v TKI Pinus Rače, kjer si lahko strokovni team ogleda objekt na mestu samem.

  Shema sežigalnice

   

  Sežigalnica posebnih odpadkov