NCAGE
1128Q

You are here

  UČNI MODEL INDUSTRIJSKEGA PROCESA

  V sklopu opreme programa PHARE za višje strokovne šole smo izdelali model industrijskega procesa. Model je primeren za izvajanje strokovno tehničnih predmetov s področja krmiljenja, regulacij in meritev na realnih modelih.

  Model sestavljata dve do 80 l veliki posodi, ki sta nameščeni na mobilni ploščadi. V posodah je tekočina, ki jo s črpalkama prečrpavamo iz ene posode v drugo. Hitrost črpanja je možno krmiliti oziroma regulirati glede na izmerjena nivoja in pretok. V eni posodi je nameščen grelec s katerim je možno na podlagi meritev temperature regulirati segrevanje tekočine. Model je opremljen še s krmilno omaro in regulacijsko shemo s stikalnimi elementi za vodenje procesa. V sistem so vključeni aktuatorji in senzorji tako, da je možno izvajati naslednje procese:

      · prečrpavati medij iz ene posode v drugo;
      · regulirati in meriti pretok med prečrpavanjem;
      · regulirati in meriti nivo medija v obeh posodah;
      · ogrevati medij in regulirati temperaturo v posodi 1;
      · meriti temperaturo v obeh posodah.

  S preklopom stikala na elektro omari lahko izbiramo med ročnim in avtomatskim režimom delovanja modela. V obeh primerih je sistem varovan pred pregretjem in prelitjem.

      · V ročnem režimu posamezne aktuatorje vklapljamo s stikali ali s tipkami na sinoptični shemi na elektro omari. Na shemi so, vidni posamezni statusi črpalk, ventilov in grelca ter izmerjene vrednosti temperatur, pretoka in nivojev.
      · V avtomatskem režimu deluje sistem pod nadzorom priključenega krmilnika po korakih ali v regulacijskem ciklusu. Režim delovanja je signalno prikazan in omogoča regulacijo temperature, pretoka in nivoja. Regulacija procedur in korekcij omogoča širok spekter nalog za oblikovanje programske opreme na želenem krmilniku.

  Krmilnik je nameščen na posebnem panelu ( tip krmilnika AEG Modicon, SIEMENS, OMRON, ...). Priključitev na model se izvede z ustreznimi žičnimi povezavami preko merilnih puš na panoju krmilnika in na sinoptični shemi procesa. Programiranje krmilnika je možno na PC računalnikih z ustreznimi programskimi orodji. V omenjeni konfiguraciji lahko izdelamo programsko opremo za prikaz slik realnega procesa modela, statistično obdelavo podatkov ter protokoliranje in arhiviranje izmerjenih vrednosti.

  V procesu izobraževanja učni model omogoča:

      · ročno vodenje in spremljanje procesov na sinoptični shemi;
      · merjenje fizikalnih veličin nivojev, pretoka in temperature;
      · izvajanje ožičenja preko merilnih puš med procesom na sinoptični shemi in krmilnikom na posebnem panoju;
      · pisanje programov za posamezne procese na PLC krmilju in preizkus na realnem modelu;
      · možnost povezave PLC krmilnika z nadzornim računalnikom in izvedba vizualizacije ter nadaljnja obdelava podatkov.

  Učni proces

   

  Panel s krmilnikom

   

  Dve posodi na mobilni ploščadi

   

  Sinoptični panel na elektro omari