NCAGE
1128Q

You are here

  Je popolnoma avtomatizirano vadbeno strelišče v pomanjšanem merilu 1:100.

  Na enem koncu vadbišča je nameščena maketa zemljišča z vsemi topografskimi elementi (pokrajina, zgradbe, ceste...) na drugem koncu pa stoji pravo borbeno vozilo - tank.

  Tank strelja s posebnim vadbenim strelivom malega kalibra na gibljive in statične tarče na maketi.

  Krmilni sistem AEG Modicon A250 zagotavlja izvajanja programirljivih gibanj dvanajstih tarč in štirih prog. Gibljivi podest, na katerem stoji tank, simulira gibanje ob vožnji po neravnem terenu. Zvezno krmiljen reflektorski sistem lahko simulira katerikoli čas dneva all noči.

  Kombinacije gibanj, osvetlitve in štetja zadetkov sestavljajo nalogo, ki je zapisana na osebnem računalniku. Ta je nameščen v komandni kabini. Omogoča sprotno spremljanje dogajanja na maketi, števila zadetkov in vsebine naloge. Po končani nalogi oceni posadko in izpiše protokol streljanja.

  Shema sobnega vadbišča

   

  Maketa zemljišča s topografskimi elementi

   

  Tank na gibljivem podestu